İnformasiya Texnologiyaları

Data Analitikası

Memarlıq və inşaat

Məntiq və Riyaziyyat

İncəsənət və Dizayn

və ya

Qeydiyyat

Sağlam davranış nəzəriyyələri

5.00(1)

Ümumi məlumat

Bu kursda sizinlə sağlamlıqla bağlı davranış məsələlərini müzakirə edəcəyik. İlk növbədə vacib termin və tərifləri, habelə problemin mahiyyətini araşdırmağa çalışacağıq. Nəticə etibarilə hamımız ümumən başa düşürük ki, sağlam və uzun ömürlü həyat sürmək üçün sağlam qalmaq olduqca önəmlidir. Heç kimə sirr deyil ki, səhiyyə xidmətlərinə ən çox maliyyə vəsaiti xərcləyən ölkələrin bir qismi (məs. ABŞ-da) sağlamlıq göstəricilərinə görə nəyinki birinci pillədə deyil, bəzi göstəricilərə görə hətta 20-25-ci yerlərdə qərarlaşır. Bu bir paradoksdurmu? Bu necə ola bilər? Fərdlərin və əhali qruplarının sağlamlıq durumlarına hansı faktorlar təsir edir? Onların sağlamlıqla bağlı davranışları necə formalaşır və bu davranışları izah edən hansı nəzəriyyələr var? Bütün bu məsələlərin müzakirəsi və müvafiq bilik və məlumatların əldə edilməsi yekunda bizə qeyri-infeksion və infeksion xəstəliklərin profilaktikası məqsədilə ən optimal və ən uyğun strategiyaların və siyasətlərin hazırlanmasına imkan verəcəkdir.

Kursun məqsədi

Qeyri-infeksion və infeksion xəstəliklərin profilaktikası məqsədilə ən optimal və ən uyğun strategiyaların və siyasətlərin hazırlanmasına dair bilik və bacarıqların əldə edilməsi.

Kursda əhatə olunan mövzular

Sağlam davranış nəzəriyyələri, sağlamlığa inanc nəzəriyyəsi, innovasiyaların diffuziyası nəzəriyyəsi, sosial koqnitiv nəzəriyyə, sağlamlığın sosial determinantları, qeyri-infeksion xəstəliklərin risk faktorları, davranış dəyişməsi strategiyaları

Auditoriya

Qeyri-tibb işçiləri, tibb mütəxəssisləri, səhiyyə müəssisələrinin rəhbərləri, ilkin səhiyyə xidməti səviyyəsində çalışan mütəxəssislər, habelə ictimai səhiyyə, sosial iş, psixologiya, səhiyyə menecmenti və digər ixtisaslar üzrə təhsil alan şəxslər üçün faydalı ola bilər.
Kursun səviyyəsi Tibb və qeyri-tibb işçiləri üçün
Kursun müddəti
Kursun keçirilmə dili Azərbaycan dili
İştirak şərtləri Təqdim edilən mühazirələrin dinlənməsi, əlavə məqalələrlə tanışlıq və biliyin qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş test suallarının cavablandırılması
Kursun reytinqi

Orta istifadəçi reytinqi 5.00(1)

Kursun kateqoriyası Tibb və Səhiyyə