İnformasiya Texnologiyaları

Data Analitikası

Memarlıq və inşaat

Məntiq və Riyaziyyat

İncəsənət və Dizayn

və ya

Qeydiyyat

Uşaqlarda adaptasiya bacarığı

0.00(0)

Ümumi məlumat

Adaptasiya prosesi latın sözü olub uyğunlaşmaq, quraşdırmaq, düzəltmək mənasını verir. İnsanın adaptasiyası dedikdə isə insanın konkret mühitə uyğunlaşması başa düşülür. Sosial adaptasiya hər bir yaş dövründə müəyyən əhəmiyyətə malik olsa da kiçik yaşlı uşaqların sosial adaptasiyası daha çətin olur, böyük diqqət tələb edir. Kiçik yaşlarında olan uşaqların adaptasiyasını daha çox məqsədyönlü şəkildə təşkil etmək lazımdır. Uşaqların adaptasiya prosesini dəyişən mühitə qısa bir zamanda alışması, uyğunlaşması kimi də başa düşmək olar. Bu prosesin müsbət nəticəsi birinci növbədə uşaqların psixoloji hazırlığı, çətinlikləri üstələyə bilməsi qabiliyyətindən asılıdır.

Kursun məqsədi

Uşaqlarda adaptasiya bacarığının inkişaf etdirilməsinə dəstək olmaqdır.

Kursda əhatə olunan mövzular

1.1.Adaptasiya anlayışı 1.2.Adaptasiya bacarığı 1.3.Uşaqları mühitə adaptasiya etmənin yolları 1.4.Adaptasiya ola bilməmə problemi 1.5.Adaptasiya probleminin səbəbləri

Auditoriya

Gənc müəllimlər
Kursun səviyyəsi Orta səviyyə
Kursun müddəti
Kursun keçirilmə dili Azərbaycan dili
İştirak şərtləri Yaşı 35-dən aşağı olan gənc müəllimlər
Kursun reytinqi

Orta istifadəçi reytinqi 0.00(0)

Kursun kateqoriyası Sosial elmlər