İnformasiya Texnologiyaları

Data Analitikası

Memarlıq və inşaat

Məntiq və Riyaziyyat

İncəsənət və Dizayn

və ya

Qeydiyyat

Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi

0.00(0)

Ümumi məlumat

Uşaqlara böyüdükcə şərəfli hesab edilən bir sıra davranışlar öyrədilir ki, bu davranışlar ailə və ya cəmiyyət üçün düzgün davranış kodeksi olaraq qəbul edilir. Şərəf və ləyaqətin istismarı dedikdə “şəxsin ləyaqətini qorumaq və ya müdafiə etmək üçün törədilən və ya törədilə bilən zorakılıq, zorakılıqla hədələmə, hədələmə, zorlama və ya təqib (psixoloji, fiziki, cinsi, maliyyə və ya emosional zorakılıq daxil olmaqla) ilə bağlı hadisə və ya cinayət ” başa düşülür. Ailənin və ya cəmiyyətin davranış kodeksini pozduğu iddia edilən və ya qəbul edilən fərd ailə və yaxud icma tərəfindən cəzalandırılır.

Kursun məqsədi

Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi və məcburi nikah barədə məlumatlılığın artırılması

Kursda əhatə olunan mövzular

Şərəf və ləyaqətə əsaslanan təcavüzün nə olduğunu anlamaq Məcburi nikahla şərti nikah arasındakı fərqi anlamaq İstismarın ilkin əlamətlərindən xəbərdar olmaq Məcburi nikahın səbəb və nəticələrini anlamaq

Auditoriya

Gənc müəllimlər
Kursun səviyyəsi Orta səviyyə
Kursun müddəti 1 gün
Kursun keçirilmə dili Azərbaycan dili
İştirak şərtləri Gənc müəllimlər üçündür
Kursun reytinqi

Orta istifadəçi reytinqi 0.00(0)

Kursun kateqoriyası Sosial elmlər